APIE KURSĄ

Kursas "Izraelio visuomenės raida" dėstomas 2008/2009 m. m. pavasario semestre, Vilnius universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.


Paskaitos vyksta penktadieniais, 16:45 val., 303 aud.


        Izraelio visuomenė pasižymi ypatingu įvairumu: tai savotiška mozaika, susidedanti iš skirtingų subetninių, religinių ir etninių grupių. Kurse klausiama, kaip šios skirtingos mozaikos dalys sąveikavo nuo pat Izraelio valstybės įsikūrimo ir kokios tos sąveikos pasekmės matomos nūdienos visuomenėje. Kursas taip pat iš dalies apžvelgia Izraelio politiką ir ypač valstybės daromą įtaką visuomenės struktūrai.

         Kursu siekiama studentus supažindinti su Izraelio visuomenės įvairove, o tai daroma visuomenę analizuojant pačiais įvairiausiais pjūviais. Svarbiausi kurse keliami klausimai: kokios yra pagrindinės subetninės, etninės, socialinės, religinės, imigrantų grupės, gyvenančios nūdienos Izraelyje? Kaip visos šios grupės mato Izraelį ir ką joms reiškia gyventi šioje valstybėje?

        Kiek skirtingos grupės prisitaikė Izraelyje, o kiek bei kokie visuomenės skilimai ryškėja? Kokios šių skilimų pasekmės Izraelio ideologiniam ir istoriniam metanaratyvui, kaip jis trasformuojasi?

        Kurse gana plačiai nagrinėjami žydų – arabų santykiai Izraelyje. Žydai musulmoniškuose kraštuose gyveno daug amžių iki Izraelio valstybės sukūrimo. Kokie buvo jų santykiai? Kaip ši istorinė patirtis veikia šiandienos arabų/izraeliečių santykius? Kokį poveikį Izraelio – palestiniečių konfliktas turi Izraelio visuomenei? Kaip atskiros visuomenės grupės (pvz., rusakalbiai) mato santykių su arabais perspektyvą ir sugyvenimo galimybes.

        Tikimasi, kad kursą išklausę studentai pažins Izraelio visuomenės specifiką ir sugebės giliau suprasti šioje valstybėje vykstančius procesus, o jais remdamiesi galės efektyviau suvokti ir analizuoti Izraelio užsienio politikos žingsnius.


       Kursas parengtas bendradarbiaujant su Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centru ir Izraelio Valstybės ambasada Baltijos šalims.