Kurso struktūra

I.            02/06   Įvadinė paskaita

II.                 02/13 Moderniojo Izraelio ištakos: sionizmo ideologija ir žydų tautos transformacijos idėjos

a)     sionizmas XIX a. nacionalizmų kontekste: žydų valstybingumo idėja;
b)      žydų gyvenimo Palestinoje formos: nuo senojo iki naujojo jišuv;
c)      žydų visuomenė Palestinoje XIX a. pab. – I Pasaulinio karo metais.

Literatūra:
1.     E. Bendikaitė, Sionistinis sąjūdis Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. p. 21-41 p. (GR/el. versija)
2.     P. Mansfield, A History of the Middle East. Penguin Books, 2003. p. 159-165. (GR/el. versija)
 
III.              02/20 Ikivalstybinis Izraelio periodas: nuo britų mandato iki nepriklausomybės paskelbimo

a)     Balfour deklaracija ir jos politinės pasekmės;
b)      institucijų kūrimas ir visuomenės formavimasis Palestinoje britų mandato laikotarpiu;
c)      Izraelio nepriklausomybės paskelbimas.

Literatūra:
1.     B. Reich, A Brief History of Israel. New York: Checkmark Books, 2008. p. 13-33; p. 43-54. (GR/el. versija)
2.     P. Mansfield, A History of the Middle East. Penguin Books, 2003. p. 203-210; (GR/el. versija)
3.     D. Peretz, G. Doron, The Government and Politics of Israel. Westview Press, 1997. p. 11-39. (Kompendiumas, K)

 IV.              02/27  Subetninis lūžis Izraelio visuomenėje:

a)     I-asis Izraelio valstybės dešimtmetis: masinė imigracija ir absorbcijos politika;
b)      aškenazim Izraelio vizija;
c)      sabra idealas;
d)     sefardim/mizrachim padėties ir integracijos į Izraelio visuomenę klausimas;

Literatūra:
1.     B. Reich, A Brief History of Israel. New York: Checkmark Books, 2008. p. 54-63. (GR/el. versija)
2.     D. Hacohen, Mass Immigration ad the Demographic Revolution in Israel. Kn. Israel: the First Hundred Years. Vol. III E. Karsh (sud.), London: Frank Cass             Publishers, 2002. 177-187 (K)
3.     C. Shindler, A History of Modern Israel. Cambridge University Press, 2008. p. 54-65; p. 91-97. (GR/el. versija)
4.     D. Peretz, G. Doron, The Government and Politics of Israel. Westview Press, 1997. 50-55. (K)
5.     D. Rosenthal. The Israelis. Ordinary People in an Extraordinary Land. Free Press, 2005. 97-129 (K) 

 V.                 03/06        Religinis identitetas Izraelyje (1)

a)     kas yra žydas?“;
b)      religijos institucionalizacija/ valstybė ir religija;
c)      žydo vs izraeliečio tapatybės problema;
d)     pagrindinės žydų religinės grupės: ultraortodoksai, religiniai sionistai, tradicionalistai;

Literatūra:
1.     C. Shindler, A History of Modern Israel. Cambridge University Press, 2008. p. 78-91. (GR/el. versija)
2.     Donna Rosenthal. The Israelis. Ordinary People in an Extraordinary Land. Free Press, 2005. 173-221(K)
3.     M. Friedman, „Haredim Confront the Modern City“. Kn. P. Y. Medding (sud.) Studies in Contemporary Jewry, Vol. II. Bloomington: Indiana University Press, 1986. p. 74-96. (GR/el. versija)
4.     **Y. Hirshman, One above and Seven below. A Consumers Guide to Orthodox Judaism from the Perspective of the Chareidim“. Jerusalem: Mazo Publishers, 2007. p. 47-65. (GR/el. versija)  

 VI.              03/13 Religinis identitetas Izraelyje (2)

a)     kas yra religingumas ir sekuliarumas Izraelyje?
b)      Religingųjų-sekuliaristų konfrontacija

Literatūra:
1.     Charles S. Liebman (sud.) Religious and Secular. Conflict and Accommodation between Jews in Israel., Jerusalem: Keter Publishing House, 1990. xi-xviii; 215 – 231. (K)
2.     Cultural Conflicts in Israeli Society. Kn. The Jewishness of Israelis, Ch. Liebman, E. Katz  (sud.), State University of New York Press, 1997. 101-115 (K)
3.     *Religion and State in Israelwww.religionandstateinisrael.blogspot.com/

VII.           03/20 Islamas ir judaizmas

a)     Kuranas ir Suna apie žydus/ judaizmą;
b)      žydai/ judaizmas musulmonų jurisprudencijoje;
c)      šiandienių musulmonų (ypač islamistų) požiūris į Izraelį ir žydus.

Literatūra:
1.     Efraim Karsh, The Long Trail of Islamic Anti-Semitism (EBSCO)
2.     Livnat Holtzman, Eliezer Schlossberg, Fundamentals of the Modern Muslim–Jewish Polemic (EBSCO)
3.     Rivka Yadlin, Inter-Faith Strife: The Al-Azhar Discourse on Israel (EBSCO)

VIII.        03/27  Musulmonai Izraelyje, Vakarų krante ir Gazos ruože

a)     Izraelio arabų mažuma;
b)      palestiniečių visuomenė.

Literatūra:
1.     Hillel Frisch, Israel and its Arab Citizens (EBSCO)
2.     Amara, Muhammad; Schnell, Izhak. Identity Repertoires Among Arabs in Israel Journal of Ethnic & Migration Studies, Jan2004, Vol. 30 Issue 1, p175-193 (EBSCO)

 IX. 04/17   Kitos nežydiškos mažumos Izraelyje: krikščionys, drūzai

a).     krikščionys Šventojoje žemėje;
b).     drūzų statusas Izraelyje.

Literatūra:
1.     Kais M Firro. Reshaping Druze Particularism in Israel, Journal of Palestine Studies, Vol. 30, No. 3. (Spring, 2001), pp. 40-53.  (JSTOR)
2.     Kaufman, Ilana. ETHNIC AFFIRMATION OR ETHNIC MANIPULATION: THE CASE OF THE DRUZE IN ISRAEL, Nationalism & Ethnic Politics, Winter2003, Vol. 9 Issue 4, p53-82 (EBSCO)
3.     Lutz, Charles P. Holy Land Christians: An Endangered Species. Washington Report on Middle East Affairs, 87554917, Nov2005, Vol. 24, Issue 8

 X. 04/24  Naujausios repatriantų bangos ir visuomenės pokyčiai (1)

   ***************************ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS!*******************************

a)      Etiopijos žydų imigracija ir absorbcija;
b)      rusakalbių imigracija po 1990 m.: socialinis aspektas;

Literatūra:
1.     Ch. Buckard, „Ethiopian Jews in Israel“. Findings of Research, 2001. (GR/el. versija)
2.     Dowty, Alan, “The “Russian Revolution” in Israel”. Paper for the 2004 AIS Conference. (K)

 XI.   05/08    Naujausios alijos bangos ir visuomenės pokyčiai (2)

a)     dokumentinio filmo apie rusakalbius Izraelyje peržiūra.
b)      rusakalbių izraeliečių politiniai interesai;
c)      kitos repatriantų grupės Izraelyje ir jų interesai.  

p. s. šią dieną pateikiami tekstai ir užduotys esė.

Literatūra:
1.     Khanin, Zeev, “Russian Parties in Israel: Preconditions of their Foundation and Factors of Infuence”. Jews of  Euro-Asia, January – March 2005, 1 (8), Kyiv. (K)
2.     T. Horovitz, “The Increasing Political Power of Immigrants from the Former Soviet Union in Israel: From Passive Citizenship to Active Citizenship”. International Migration, Vol. 41 (1), 2003. (GR/el. versija)

XII. 05/15 Gyvenimas karo sąlygomis: poveikis izraeliečio identitetui:

a)      karas/militarizmas Izraelio visuomenėje;
b)      „izraeliečio“ identiteto transformacijos karinių konfliktų kontekste 1967/2009 m.

Literatūra:
1.     Y. Peri, Generals in the Cabinet Room. Washington: United States Institute of Peace Press, 2006. p. 17-32. (GR/el. versija)
2.     M. Gat, The IDF and the Mass Immigration to the Early 1950s: Aids to the Immigrant Camps. Kn.  Israel: the First Hundred Years. Vol. III E. Karsh (sud.), London: Frank Cass Publishers, 2002. 191-208. (K)

XIV. 05/15 Socialinė Izraelio visuomenės stratifikacija

************************Šią dieną reikia pateikti parašytą esė!****************************

1.     kibucas/mošavas: raida ir transformacijos;
2.     miestai ir anklavai.

Literatūra
1.     Y. Ben-Artzi, „Kibbutz or Moshav? Priority Chanes of Settlement Types in Israel 1949-1953“. Israel Affairs, Vol. 8, 2002. p. 163-176 (EBSCO)
2.     M. Sofer, „The future of family farming in Israel: the second generation in the Moshav“. The Geographical Journal, Vol. 171, No. 4, 2005. p. 357–368(EBSCO)
3.     *S. Fogiel-Bijaoui, „Women in the Kibbutz: the „Mixed Blessing“ of Neoliberalism“. A Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues, 2007. p. 102-115. (EBSCO)

 
XV. 05/22 Populiarioji kultūra Izraelyje: izraelietiškosios tapatybės konstravimas ir atspindys  

a)     maistas, kinas, muzika: užkoduotos vertybės ir slypintys konfliktai;
b)      garso įrašų klausymas, vaizdo įrašų peržiūra.

Literatūra
1.     The Leisure Culture of Israel. http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern%20History/Israel%20at%2050/The%20Leisure%20Culture%20of%20Israel
2.     J. Nathan, „The transformation of Israeli food—from falafel to fennel“. The Jewish Journal, May 21, 2008  http://www.jewishjournal.com/israel_at_60/article/the_transformation_of_israeli_food_from_falafel_to_fennel_20080516/
3.     Y. Peleg, „From Black to White: Changing Images of Mizrahim in Israeli Cinema“. Israel Studies, Vol. 13, Issue 2, 2008. p.122-145 (EBSCO)

 XVI. 05/29 Apibendrinimas

 

**Žvaigždute pažymėti skaitiniai nėra privalomi.