Reikalavimai

Prieš kiekvieną paskaitą studentai privalo perskaityti tai temai skirtą literatūrą. Reikiamą literatūrą galima rasti:

 kompendiume (K) (TSPMI metodinis kabinetas Nr. 201)

EBSCO duomenų bazėje (EBSCO

 arba kurso grupėje (GR/el. versija). Čia taip pat pateikiama su kursu susijusi reikalinga medžiaga ir informacija.

 Rekomenduojama reguliariai susipažinti su Izraelio naujienomis

 

Vertinimas

Lankomumas ir aktyvumas paskaitose (20%)

Testas kurso viduryje (20%);

Esė (30%);

Baigiamasis egzaminas raštu (30%)

N. B.! Be pateisinamos priežasties praleidus daugiau nei 3 paskaitas neleidžiama laikyti egzamino!